Mittagsmenüs

Lunchmenu Week 1 | Mittagsmenü Woche 1
Bánh hỏi Hủ -tíu Bò kho Chả tôm mực(1)
Neuer Text Bánh hỏi Hủ -tíu Bò kho Chả tôm mựcNeuer Text Bánh hỏi Hủ -tíu Bò kho Chả tôm mựcNeuer Text Bánh hỏi Hủ -tíu Bò kho Chả tôm mựcNeuer Text Bánh hỏi Hủ -tíu Bò kho Chả tôm mựcNeuer Text Bánh hỏi Hủ -tíu Bò kho Chả tôm mựcNeuer Text Bánh hỏi Hủ -tíu Bò kho Chả tôm mựcNeuer Text Bánh hỏi Hủ -tíu Bò kho Chả tôm mựcNeuer Text Bánh hỏi Hủ -tíu Bò kho Chả tôm mựcNeuer Text Bánh hỏi Hủ -tíu Bò kho Chả tôm mựcNeuer Text Bánh hỏi Hủ -tíu Bò kho Chả tôm mực€ 6,-
(1) E 123, E234, E345
Lạc xá Khai vị thập cẩm b. Gỏi cuốn Gà xá- xíu(2)
Neu: Lạc xá Khai vị thập cẩm b. Gỏi cuốn Gà xá- xíuNeu: Lạc xá Khai vị thập cẩm b. Gỏi cuốn Gà xá- xíuNeu: Lạc xá Khai vị thập cẩm b. Gỏi cuốn Gà xá- xíuNeu: Lạc xá Khai vị thập cẩm b. Gỏi cuốn Gà xá- xíuNeu: Lạc xá Khai vị thập cẩm b. Gỏi cuốn Gà xá- xíuNeu: Lạc xá Khai vị thập cẩm b. Gỏi cuốn Gà xá- xíuNeu: Lạc xá Khai vị thập cẩm b. Gỏi cuốn Gà xá- xíu€ 6,50
(2) E333, E444, E555
Hủ tíu Sài-Gòn(3)
NEU! Hủ tíu Sài-GònNEU! Hủ tíu Sài-GònNEU! Hủ tíu Sài-GònNEU! Hủ tíu Sài-GònNEU! Hủ tíu Sài-GònNEU! Hủ tíu Sài-GònNEU! Hủ tíu Sài-GònNEU! Hủ tíu Sài-GònNEU! Hủ tíu Sài-GònNEU! Hủ tíu Sài-GònNEU! Hủ tíu Sài-GònNEU! Hủ tíu Sài-GònNEU! Hủ tíu Sài-GònNEU! Hủ tíu Sài-Gòn€ 7,-
(3) E111, E222, E333
Download PDF